| Algemeen | Structuur | Activiteiten | Documenten | Contacten en links |


 

OPDC West-FrieslandOPDC WEST-FRIESLAND:

 

 

Onderwerp

 

Vastgesteld

Door

1

Brochure “Vijf grote scholen staan garant voor OPDC”

-

Medio 2002

OPDC

2

Besluit tot instelling OPDC

-

20.11.01

Bestuur

3

Mededelingen OC&W omzetting svo-lom (Meeuw en Overtoom)

-

18.10.01

Directeur

4

Uitwerking aansluiting VO-OPDC

-

27.02.02

Stuurgroep

5

Besluit tot instemming met overdracht De Meeuw en Overtoom

-

12.06.02

Bestuur

6

Akte van omzetting m.b.t. de Overtoom en de Meeuw tot OPDC

-

02.07.02

Notaris

7

Notitie financiële uitwerking OPDC

d

26.09.02

Bestuur

8

Model detacheringsovereenkomst plaatsing leerling OPDC

d

14.01.03

Directieraad

9

Procedure aanmelding/inschrijving leerling OPDC

-

14.05.02

Directieraad

10

Evaluatie procedure aanmelding/inschrijving leerling OPDC 02/03

d

11.02.03

Directieraad

11

Notitie Huisvesting (Programma van Eisen)

-

17.06.03

Directieraad

12

Begroting Time-Out 2004-2005

-

23.06.04

Directieraad

13

Jaarverslag Time-Out 2002-2003

-

11.11.03

Directieraad

14

Formatieplan 2004/2005

-

17.06.03

Directieraad

15

Balans en Exploitatierekening 2003 + directieverslag + fin. positie

-

02.06.04

Bestuur

16

Begroting + investeringsbegroting 2004

-

21.01.04

Bestuur

17

Expertise-aanbod OPDC 2004/2005

-

Juni 2004

OPDC

 

Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland - www.swvwestfriesland.nl